Az adó modul alapvetően az Áfa bevallás elkészítésére, az azt alátámasztó analitika létrehozására és a NAV felé történő kiexportálására szolgál. Mivel az Áfa kiemelt jelentőségű, így lehetőség van az Áfa bevallások elmentésére, majd az egyes elmentett verziók összehasonlítására is, hogy az esetleges változások könnyen kimutathatók legyenek. A módosuló tételek képernyős lekérdezésen kiemeltethetők a programmal, így egyszerűsödik az eltérések megkeresése. Elkészíthető az A60-as Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség Területéről történő termékbeszerzésről, illetve Összesítő nyilatkozat az Európai Közösség Területén belül történő közösségi termékértékesítésekről). Az elmentett közösségi forgalom bevallások tételeinek összehasonlító elemzése is elvégezhető a programban.

A Jövedéki nyilvántartáshoz kapcsolódóan elkészíthető:
  • Vevőnyilvántartás Tv. 106§ (7),
  • Közösségi kivitel (PM 22. melléklet),
  • Exportáló jövedéki nyilvántartás (PM 40. melléklet),
  • Szállítási nyilvántartás (PM 15. melléklet),
  • Közösségi behozatal (PM 22. melléklet),
  • Importáló jövedéki nyilvántartás (PM 41. melléklet),
  • Jövedéki nyilvántartás (PM 22. melléklet).

Európai Uniós elvárás szerint listaként is nyomtatható és elektronikusan is előállítható az INTRASTAT jelentés a gazdaság teljesítményének mérése érdekében. (A kereskedelmi forgalomban a csatlakozásig a vámhatóság biztosította ezen külkereskedelmi statisztikai adatok gyűjtését.)

A sERPa vállalatirányítási rendszer adó moduljával analitikusan vezethető és az ÁNYK felé exportálható formátumban bevallható a Népegészségügyi termékadó (xxNETA), és analitika nyomtatható a Kulturális járulék bevalláshoz. Az adó modul segítségével a külföldön visszaigényelhető áfa bevallása is elkészíthető (xxELEKAFA).

A sERPa a rendszeres frissítések révén folyamatosan alkalmazkodik a magyar jogszabályok változásaihoz, ezzel könnyítve meg a vállalatirányítási rendszert használó cégek működését.