Nincs szükség kézzel történő feladásra. Ezért a sERPa beüzemelésekor a könyvelő egyik legfontosabb feladata az, hogy az analitikákban a főkönyvi szám ajánlásokról gondoskodó paraméterező funkciókban hozza létre a szabályrendszereket. Az analitikák fő funkcióinak vannak vezérlőfunkciói, például a vevőszámla funkció működését determinálja a vevőszámla paraméter funkció.

  • A programban lehetőség van gazdasági esemény vezérelt bizonylatfelvételre is. Ha a cég gazdasági eseményeit számba veszik és a törzsbe rögzítik, azokat használhatják a felhasználók a különböző modulokban sémaként. Ez egyrészt megkönnyíti a bizonylatok felvételét, másrészt a kontírozást is egyszerűsíti.
  • Az üzleti évnek nem szükséges egybeesnie a naptári évvel, hanem tetszőlegesen megadható annak nyitó és záró dátuma.
  • A megelőző időszakba történő visszanyúlások analitikánkénti lezárási dátumok megadásával küszöbölhetők ki. A lezárt időszak visszanyitása jogosultsághoz kötött és naplózott. Mérleg beadása után egy speciális dátum mezővel minden felhasználó elől elzárhatjuk a korábbi adatok módosításának, ezáltal a főkönyv változásának a lehetőségét.
  • A főkönyv-analitika egyeztetésekhez a képernyős lekérdezések nyújtanak segítséget, amelyekben kapcsolódó funkcióval lehet a főkönyvi adatok mögé nézni egészen az analitikába felvett bizonylat megtekintéséig.
  • A főkönyvi kivonat lekérdezés sorairól indítható a főkönyvi karton lekérdezés, ahonnan az analitikában szereplő bizonylatig lehet eljutni. Az audit lista segítségével analitikánként kimutatható, hogy mely bizonylatok nincsenek kikontírozva, vagy melyek vannak hibásan kontírozva.
  • A vegyes könyvelésben tetszőleges számú “tartozik” sorral szemben könyvelhetünk tetszőleges számú “követel” sort. A ciklikusan ismétlődő vegyes könyvelésekre sablonok vehetők fel, amelyek segítségével gyorsan felvehetők a vegyes tételek.
  • A közvetett költségek valamilyen arányban (jellemzően árbevétel arányosan) történő szétosztására a főkönyvi megosztás funkcióban van lehetőség, ahol beállítható fix százalékos arány, vagy megadható az is, hogy mely főkönyvi számokra történt könyvelések arányában történjen a szétosztás. Tetszőleges számú megosztási szabály hozható létre. A hónapok utolsó napjára egy külön megosztás analitikán kerülnek lekönyvelésre ezek a költségmegosztások.
  • A főkönyvi kimutatások egy összegző nevű funkcióban hozhatók létre. Itt a felhasználók létrehozhatják a saját szükséges jelentési sablonjaikat. Soronként és oszloponként meghatározhatják, hogy a jelentésben mely főkönyvi adatok jelenjenek meg. Ezt követően ezekkel a sablonokkal tudják kinyomtatni a főkönyvi jelentéseiket.