Napi, heti vagy havi bontásban kérhető le a likviditás terv lista analitikánként (Vevő, Szállító, Szerződés, Tervezett költség) beállítható részletezési lehetőséggel és költséghely, témaszám, pozíciószám képlet, továbbá naplójel tartomány szűrések megadási lehetőségével. A szabadon definiálható likviditási tervek több variáns szerinti kimutatás elkészítését is lehetővé teszik. A terv(ek) készítésekor (adattartalmuk definiálásakor) az egyes sorokra meghatározható, hogy alapvetően milyen típusúak (Bevétel, Kiadás, Eszköz, Forrás). Beállítható a vonatkozó sor részletezése (Nincs, Tervsoronként, Főkönyvi számonként, Költséghelyenként, Témaszámonként, Pozíciószámonként). Képlettel és esedékesség típus beállítással (Nyitó, Hónapot követő relatív, Negyedévet követő relatív, Félévet követő  relatív, Évet követő relatív, Abszolút) megadható, hogy a sor nyitó értéke milyen szabályok szerint kerüljön számításra. Majd a választott típus függvényében beírható a képlet, amely alapján történik a sor adatainak a számítása. A listán kívül a képernyőre is lekérhető a kiszámított likviditási terv.

Némileg más megközelítési lehetőséget biztosít a likviditástervezésre az analitikus likviditási terv lista és lekérdezés. Ez a lista csak az analitikák alapján dolgozik, figyeli a vevő- és szállítószámlákat, a beszerzés és értékesítés szállítóleveleket, valamint a vevő és szállító rendeléseket, illetve azok állapotát is. Pénztár és bankszámla kód képlettel szűkíthető, hogy mely pénztáraink, bankjaink pénzkészlete vegyen részt a számításban. Itt nem definiálhatók számítási algoritmusok, hanem a figyelembe veendő analitikák alapján napi, heti, vagy havi bontásban devizanemenként megjelennek a nyitó, bevétel, kiadás, záró értékek annak a biztosítására, hogy eldönthessük, hogy a jelenlegi adatok alapján mondjuk a jövő héten rendelkezésre fog-e állni elég pénz a kiadásaink fedezésére. A lekérdezés mutatja a már lejárt számlákat is.

A várható eredmény lista és lekérdezés szintén az analitikus adatok alapján készít kimutatást, de egyrészt több rendezési, csoportosítási lehetőség beállítását is lehetővé teszi, másrészt ügyfél és termékkategória szűrési lehetőségekkel egyes termékcsoportjaink, vagy ügyfélcsoportjaink vonatkozásában is ki tudja mutatni az eredményességet. A likviditástervezés során így akár napi, heti vagy havi szinten üzletágankénti, azon belül pedig projektenkénti (Témaszám, Pozíciószám) részletezettséggel bizonylatig lebontva is megjelenhetnek azok az összegek, amelyek mutatják a felmerülő kiadásokat vagy befolyó pénzeket.